دومین دوره جایزه دادمان / 16 اسفند 1396 / مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران)

26 آذر1396 | دادمان 95 | 1341 | بهروز عبدالهی فرد

نشان دادمان برای پروژه مجتمع مسکونی نیاوران به جهت حفظ محیط زیست؛ جایزه‌ای برای مهندسی سبز و توسعه پایدار

در اولین همایش تقدیر از چهره‌های ماندگار و کارآفرینان برتر حوزه راه و شهرسازی(جایزه دادمان)، نشان دادمان برای مهندسی سبز و توسعه پایدار به مجتمع مسکونی نیاوران تعلق گرفت. مهندس محمدرضا نیکبخت طراح این مجتمع مسکونی است. لازم به ذکر است طرح این مجتمع جزو منتخبین سایت جامعه جهانی معماران در سال 2012 است.


در اولین همایش تقدیر از چهره‌های ماندگار و کارآفرینان برتر حوزه راه و شهرسازی(جایزه دادمان)، نشان دادمان برای مهندسی سبز و توسعه پایدار به مجتمع مسکونی نیاوران تعلق گرفت. مهندس محمدرضا نیکبخت طراح این مجتمع مسکونی است. لازم به ذکر است طرح این مجتمع جزو منتخبین سایت جامعه جهانی معماران در سال 2012 است.

زمین مورد نظر مجموعه مسکونی نیاوران در مجاورت خیابان نیاوران( اصلی‌ترین شریان شمیران) قرار گرفته است. شمیران منطقه‌ایست در دامنه البرز که تا 40 سال پیش به جهت برخورداری از باغات فراوان و هوای مناسب محدوده ییلاقی تهران بوده و تا کنون نیز تعداد زیادی از درختان کهنسال در این منطقه باقی مانده است.

در زمان مراجعه کارفرما به مشاور، نزدیک به 120 درخت (حدود 60 ساله) در زمین وجود داشت که جهت ساخت و ساز، شهرداری مجوز قطع قریب به 45 اصله آن را که در محدوده 60 درصد قرار گرفته بودند را صادر کرد. مشاور با توجه به ارزش درختان سایت، تلاش نمود که کارفرمای طرح را مجاب کند که از حق سطح ساخت مورد تائید شهرداری چشم پوشی نموده و به جهت حفظ درختان و جلوگیری از قطع آن، سطح ساخت را از 13هزار مترمربع به 11هزارمترمربع کاهش دهد به این ترتیب حفظ درختان در طراحی این مجموعه در اولویت اول قرار گرفت.

ایده مقدماتی طراحی بر اساس فرم قرارگیری درختان در سایت شکل گرقت و با توجه به محور اصلی درختان میانی ، توده حجم بنا به دو قسمت اصلی تقسیم شد . وجود حجم سبز در طرفین این محور نیز در شکل گیری هسته جانبی توده و نیز در فرم کلی بنا تاثیر گذار واقع شده است.